1.ไปที่ ระบบ EasyStore > ออเดอร์ > เพิ่มคำสั่งซื้อเลือก รายการสินค้าของคุณ > เพิ่มลูกค้าของคุณ > เพิ่มคำสั่งซื้อคุณสามารถสร้างสินค้าที่กำหนดเองได้ด้วยตนเอง หากสินค้านั้นไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าของคุณ (ตัวเลือก)4.และคุณยังสามารถเพิ่มลูกค้าด้วยตัวเองอีกด้วย5.บันทึก และ เสร็จสิ้น

😁 😃
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!