บทความเกี่ยวกับ: การบริหารจัดการลูกค้า

นำเข้าลูกค้า

1.[EasyStore Admin](https://admin.easystore.co/) > ลูกค้า > อื่นๆ> นำเข้าลูกค้า

เลือก "นำเข้าลูกค้า "ดาวน์โหลดเทมเพลต CSV (สำหรับผู้ใช้ Opensource) หรือเทมเพลต Excel (สำหรับผู้ใช้ Excel)กรอกข้อมูลลงในช่องที่เกี่ยวข้องTRUE = Yes

FALSE = No

Avatar_Image_Src - รูปภาพลูกค้า (ไม่จำเป็น)

เลือกไฟล์> อัปโหลดไฟล์> เสร็จสิ้น

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ 😁

อัปเดตเมื่อ: 20/09/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!