1.0 คำแนะนำ

2.0 ตั้งค่า SSL ที่กำหนดเอง


1.0 คำแนะนำ

หากคุณซื้อใบรับรอง SSL จากบุคคลที่สาม  คุณจะต้องเพิ่มมันด้วยตนเอง
ใน บัญชี  EasyStore ของคุณ คุณควรจะได้รับ Private Key, Public Key Certificate, Certificate Chain (Optional)   (ไม่บังคับ)  จากผู้ให้บริการหลังจากซื้อ SSL 2.0 กำหนดตั้งค่า SSL ของคุณ 

EasyStore แอดมิน  >การตั้งค่า  > โดเมน2. คลิกและเปลี่ยนเป็น   'ปลอดภัย' > เปิดใช้งานกำหนด SSL3. กรอกข้อมูลที่จำเป็น วาง Private Key, Public Key, setting.domains.chain_cert:4. เปิดใช้งาน

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ : )

บทความที่เกี่ยวข้อง :
Point โดเมนของคุณไปยัง EasyStore
โอนโดเมนไปยัง EasyStore
โอนโดเมนจาก EasyStore ไปยังผู้ให้บริการอื่นๆ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!