Articles on: Produk & Koleksi

Mengurus koleksi produk

Dalam artikel ini:Pengenalan

Tambah koleksi baru

Tambah produk ke dalam koleksi

Tambah sub-koleksi dan menukar urutan koleksi-koleksi

**1. Pengenalan**Penambahan kategori atau koleksi produk merupakan langkah penting dalam proses membina kedai online anda. Nama kategori yang jelas membolehkan anda urus produk dengan cekap dan menjadikan pelanggan-pelanggan anda lebih senang untuk jumpa apa yang mereka cari.**2. Tambah koleksi baru****Kaedah 1**2.1.1 Admin EasyStore > Produk > Koleksi > Tambah koleksi > isikan yang di bawah > Simpan.

Tajuk : nama koleksi

Ciri-ciri imej ( pilihan )

Kandungan ( pilihan )

Keterlihatan
**Kaedah 2**2.2.1 Tambah koleksi baru semasa menambah produk ke dalam koleksi, merujuk kepada Tips Langkah 3.**3. Tambah produk ke dalam koleksi****Kaedah 1 ( tambah satu produk )**3.1.1 Admin > Produk > Tambah / edit product > klik mana-mana ruang putih di bawah Koleksi-koleksi.3.1.2 Pilih koleksi yang anda ingin tambahkan produk ini > Sahkan > Selesai.💡 Tips: Anda boleh tambah koleksi baru semasa guna kaedah ini dengan klik + Tambah koleksi baharu > isi nama koleksi baru > √**Kaedah 2 ( tambah produk secara pukal )**3.1.2 Admin > Produk > pilih produk yang anda ingin uruskan koleksi > Mengelolakan koleksi > pilih koleksi yang anda ingin tambahkan produk terpilih > Assign collections > Selesai.


**4. Tambah sub-koleksi dan menukar urutan koleksi-koleksi**4.1 Produk > Koleksi > gunakan kaedah drag-and-drop untuk tambahkan sub-koleksi ( maksimum 3 tahap ).

4.2 Anda juga boleh gunakan kaedah drag-and-drop untuk menukar urutan koleksi-koleksi.
📌 Maklumat lanjut:

Semua koleksi akan ditunjukkan di bawah navigator "Catalog" lalai di bawah menu utama. Anda boleh menyembunyikan "Catalog", rujuk sini.

Anda juga boleh tambah koleksi tunggal di bawah menu utama, panduan di sini

Updated on: 20/09/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!