Dalam artikel ini:

a. Pengenalan
b. Muat turun pusat bantuan

**a. Pengenalan**

Menyesuaikan help centre anda sendiri dengan memaparkan soalan & jawapan yang biasa ditanya oleh pelanggan anda. Ianya boleh dipaparkan pada bahagian tab di bar navigasi menu utama. Ini akan menjimatkan masa untuk mereka bentuk dan menyelaraskan susun atur pusat bantuan.

Apa yang perlu anda lakukan ialah memasukkan soalan, jawapan dan tajuk.
Paparkan soalan & jawapan yang biasa akan ditanya oleh pelanggan anda. Ini akan memudahkan mereka akses kepada maklumat dan sokongan.**b. Muat turun Help Centre**

Langkah 1 : EasyStoreAdmin > Aplikasi > Lebih Aplikasi  > Cari Help Center > InstallLangkah 2 : Masukkan  Title >  Isi Questions and Answers > SimpanImej GIF tambahan untuk reference:

Was this article helpful?
Cancel
Thank you!