บทความเกี่ยวกับ: ฉบับภาษาไทย

บันทึกสินค้าโดยไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์

ในบทความนี้ :a. คำแนะนำ
b. เพิ่มสินค้า 

a. คำแนะนำ
หากคุณต้องการอัปโหลดสินค้าของคุณโดยไม่ต้องเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือต้องการซ่อนสินค้านั้นไว้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ ในบทความนี้

b. เพิ่มสินค้า
1.เพิ่มสินค้าตามปกติหรือไปที่หน้าสินค้า ที่คุณมีอยู่

ทัศนวิสัยการมองเห็น > เลือก 'ปิดสาธารณะ ' หากคุณไม่ต้องการให้สินค้า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณหมายเหตุ: คุณสามารถเลือก 'กำหนดการ' เพื่อกำหนดเวลาการเผยแพร่สินค้าของคุณ
ในภายหลังบันทึก


GIF : 

อัปเดตเมื่อ: 20/09/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!