ในบทความนี้ :

a. คำแนะนำ
b. เพิ่มสินค้า 

a. คำแนะนำ

หากคุณต้องการอัปโหลดสินค้าของคุณโดยไม่ต้องเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือต้องการซ่อนสินค้านั้นไว้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ ในบทความนี้

b. เพิ่มสินค้า

1.เพิ่มสินค้าตามปกติหรือไปที่หน้าสินค้า ที่คุณมีอยู่

ทัศนวิสัยการมองเห็น > เลือก 'ปิดสาธารณะ ' หากคุณไม่ต้องการให้สินค้า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณหมายเหตุ: คุณสามารถเลือก 'กำหนดการ' เพื่อกำหนดเวลาการเผยแพร่สินค้าของคุณ
ในภายหลังบันทึก

GIF : 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!