บทความเกี่ยวกับ: การตั้งค่า ระบบการชำระเงิน

การตั้งค่า ภาษี

EasyStore Admin แอดมิน > การตั้งค่า  > ภาษี > เพิ่มภาษีเลือกประเทศ  > ชื่อภาษี  >ภาษีประเทศ

จัดการภูมิภาคย่อย

จะปรากฏรายการภาษีย่อยภูมิภาคที่นี่:เคล็ดลับ:

เพิ่ม %  ภาษีของรัฐบาลแล้ว

ตัวอย่างเช่น

ภาษี Counrty = 6%
อัตราภาษี = 5% จะเป็น 5% + 6% = 11%
การคำนวณดังนี้: ราคาสินค้า = $ 10.00
$ 10.00 * (6% + 5%) = $ 1.10
รวม: $ 10 + $ 1.10 = $ 11.10แทน %  ภาษีของรัฐบาลกลาง- คิดอัตราที่คุณตั้งไว้สำหรับภูมิภาคและแทนภาษีประเทศ

ตัวอย่างเช่น 

ภาษีประเทศ 6%
อัตราภาษี = 5% จะเรียกเก็บ 5% แทน 6% สำหรับการคำนวณภูมิภาคโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ : ราคาสินค้า = $ 10.00
$ 10.00 * 5% = $ 0.50
รวม: $ 10 + $ 0.50 = $ 10.50รวมกับ % ภาษีของรัฐบาลกลาง - เพิ่ม% จากภาษีของประเทศ

ตัวอย่างเช่น
ภาษีประเทศ 6%
อัตราภาษี = 5% จะคิด 5% จากยอดภาษี 6%
การคำนวณดังนี้: ราคาสินค้า = $ 10.00
$ 10.00 * 6% = $ 0.60
เพิ่ม 5% จากด้านบน 6%: $ 0.60 * 5% = $ 0.03
รวม: $ 10 + $ 0.60 + $ 0.03 = $ 10.63
เลือกวิธีการคิดภาษี:

ที่อยู่จัดส่ง: คำนวณภาษีตามสถานที่จัดส่งสินค้าของคุณ
ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน: คำนวณภาษีตามที่ลูกค้าของคุณได้รับใบแจ้งหนี้

การตั้งค่าเพิ่มเติม:

ราคาสินค้ารวมภาษีแล้ว - ราคาที่แสดงจะรวมภาษี
เรียกเก็บภาษีตามอัตราการจัดส่ง - อัตราค่าจัดส่งอาจมีการคิดภาษี

อัปเดตเมื่อ: 20/09/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!