หมายเหตุ:

พวกเรารองรับ  10 ภาษา ในระบบของเราตอนนี้ 

Language available:

Bahasa Indonesia

Bahasa Malaysia

English

Filipino

tiếng Việt

ไทย

日本語

繁体中文

繁體中文

한국어

ระบบ EasyStore   > การตั้งค่า >ข้อมูลส่วนตัว > ภาษาหลังจากเลือก ภาษา แล้ว ให้ทำการ " บันทึก" เสร็จสิ้น

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ 😀
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!