บทความเกี่ยวกับ: ฉบับภาษาไทย

แสดงสินค้าเพิ่มเติมในหน้าหลักบทความนี้:

คำแนะนำ

สร้างลิงค์ไปยังลูกค้าโดยตรงและนำไปยังสินค้าเพิ่มเติมนั้นๆ

เคล็ดลับ

สิ่งสำคัญ


1.คำแนะนำบางทีลูกค้าของคุณเข้าเว็บไซต์ของคุณมาเพื่อสำรวจและดูสินค้ารอบๆ และดูว่าสินค้าในร้านของคุณนั้นมีอะไรบ้าง พวกเขายังไม่ได้มองสินค้าเฉพาะเจาะจง และนี่คือเวลาสำคัญที่พวกเขาจะเข้าดูสินค้าของคุณมากที่สุด  สินค้าที่พวกเขาเลือกดูมีโอกาศสูงที่พวกเขาต้องการที่จะซื้อ
ดังนั้นบทความนี้ แสดงให้เห็นถึงทางสร้างลิงค์ในหน้าหลักของคุณ เพื่อนำลูกค้าเข้าไปสู่หน้าคอลเลคชั่นสินค้าทั้งหมดของคุณได้ 

2.สร้างลิงค์ไปยังลูกค้าโดยตรงและนำไปยังสินค้าเพิ่มเติมนั้นๆ2.1 ไปยัง EasyStore แอดมิน  > ธีม > แก้ไขแหล่งข้อมูล

2.2. มองหา หัวข้อ snippets > คลิก ไปที่  snippets/featured-product.liquid2.3.  เลื่อนลงมาด้านล่าง > copy โค้ดด้านล่างนี้ และ วาง code ข้างใต้หลังจากบรรทัดสุดท้าย

{% if collection.products >= 20%}

* * *

    [View More Products →](/collections/all "View More Products")

{% endif %}
2.4. บันทึก เมื่อคุณได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3. เคล็ดลับ3.1.คุณสามารถเปลี่ยนหัวข้อตามความต้องการของคุณได้ เช่น  ดูสินค้าเพิ่มเติม 3.2 คุณสามารถปรับตำแหน่งของปุ่มได้โดยเปลี่ยน "กลาง" เป็น "ขวา" / "ซ้าย"3.3 คุณสามารทำให้ลิงค์เป็นปุ่มได้ โดยการเพิ่ม "btn" or "btn btn--secondary". 4. สิ่งสำคัญ4.1.  "ดูสินค้าเพิ่มเติม" ปุ่ม จะแสดงขึ้น ถ้าหากคุณกำหนดสินค้าในคอลเลคชั่นนั้นมีหลายรายการ4.2 การจัดประเภทสินค้าเหมือนกับการจัดรูปแบบลักษณะสินค้า , ไปที่ สินค้า  > คลิก เข้าไปที่ สินค้า  > คอลเลคชั่น  > Feature on homepage

รูปภาพอธิบายเพิ่มเติม
บทความที่เกี่ยวข้อง:การตั้งค่าคอลเลคชั่นสินค้า 

เพิ่ม/ลบ สินค้าที่ /จากคอลเลคชั่นใน bulk

โชว์คอลเลคชั่นทั้งหมดในหน้าเดียว

อัปเดตเมื่อ: 20/09/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!