ในบทความนี้ :

a. เกี่ยวกับ Low Stock Alert
b. ติดตั้ง Low stock alert
c. หมายเหตุ

a. เกี่ยวกับ Low Stock Alert

Low stock alert ช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะสินค้าในคลังของคุณ ว่าสินค้าใดทำงานมีจำนวนที่ต่ำ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง อีเมล และ ข้อความ Slack

ติดตั้ง Low stock alert

ไปที่แอพ >  ค้นหา Low Stock Alert  > ติดตั้ง 

กำหนดเกณฑ์การแจ้งเตือนสต็อคต่ำ > บันทึก

4.หมายเหตุ

จำนวนที่จะแจ้งเตือนเมื่อตํ่ากว่า ระบบจะแจ้งเตือนคุณหากสินค้าต่ำกว่าปริมาณที่คุณกำหนด

คอลเลคชั่น เปิดใช้งานสำหรับสินค้าทั้งหมดหรือเฉพาะคอลเลคชั่นที่เลือกเท่านั้น 

แจ้งเตือนอีเมล - ที่อยู่อีเมลเพื่อรับการแจ้งเตือน

แจ้งเตือนช่อง Slack - เปิดใช้งานการแจ้งเตือน Slack ไปยังช่องที่เลือกGIF : หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ : )
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!