บทความเกี่ยวกับ: ฉบับภาษาไทย

ตั้งค่า low stock alerts

ในบทความนี้ :

a. เกี่ยวกับ Low Stock Alert
b. ติดตั้ง Low stock alert
c. หมายเหตุa. เกี่ยวกับ Low Stock AlertLow stock alert ช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะสินค้าในคลังของคุณ ว่าสินค้าใดทำงานมีจำนวนที่ต่ำ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง อีเมล และ ข้อความ Slack

ติดตั้ง Low stock alertไปที่แอพ >  ค้นหา Low Stock Alert  > ติดตั้ง 

กำหนดเกณฑ์การแจ้งเตือนสต็อคต่ำ > บันทึก

4.หมายเหตุจำนวนที่จะแจ้งเตือนเมื่อตํ่ากว่า ระบบจะแจ้งเตือนคุณหากสินค้าต่ำกว่าปริมาณที่คุณกำหนด

คอลเลคชั่น เปิดใช้งานสำหรับสินค้าทั้งหมดหรือเฉพาะคอลเลคชั่นที่เลือกเท่านั้น 

แจ้งเตือนอีเมล - ที่อยู่อีเมลเพื่อรับการแจ้งเตือน

แจ้งเตือนช่อง Slack - เปิดใช้งานการแจ้งเตือน Slack ไปยังช่องที่เลือกGIF : 


หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ : )

อัปเดตเมื่อ: 20/09/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!