บทความเกี่ยวกับ: ฉบับภาษาไทย

เปิดใช้งาน Product Description Tabs

ในบทความนี้ :

a.  เกี่ยวกับ Product Description Tabs
b. ติดตั้ง Product Description Tabs


a.  เกี่ยวกับ Product Description Tabs

คำอธิบายสินค้าแท็บช่วยให้คุณกำหนดค่าส่วนหัวข้อในรายละเอียดสินค้าของคุณเป็นส่วนหัวข้อของแท็บ จำแนกคำอธิบายที่ยาวและลูกค้าของคุณสามารถเลือกหัวข้อที่น่าสนใจที่สุด
ที่จะอ่าน

ก่อนหน้า : หลังจากนั้น : b. ติดตั้ง Product Description TabsEasyStore แอดมิน > แอพ >  ค้นหา Product Description Tabs > ติดตั้ง
เลือก สีพื้นหลัง และ สีตัวอักษร  > บันทึกกลับไปที่ สินค้า > คลิกที่ สินค้า > เลื่อนไปด้านล่างที่คำอธิบาย > เลือกใส่ Heading ไปที่ข้อความของคุณ (จำเป็น ) > บันทึก

GIF : หวังว่าสิงนี้จะเป็นประโยนช์ต่อคุณ :)

อัปเดตเมื่อ: 20/09/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!