Langkah 1 : Admin EasyStore > Pelanggan > Tambah pelanggan.Langkah 2 : Isikan bidang yang berkenaan.Langkah 3 : Isikan alamat.Langkah 4 : Simpan dan selesai.Langkah 5 : Pelanggan akan terima E-mel Jemputan di Akaun Pelanggan untuk mereka mengaktifkan akaun mereka. Setelah selesai, status akaun mereka akan jadi Verified.

Was this article helpful?
Cancel
Thank you!