บทความเกี่ยวกับ: การตั้งค่า การจัดส่ง

จัดส่งฟรีสำหรับบางประเทศ

ช่วยให้คุณสร้างการจัดส่งฟรีบนผลิตภัณฑ์ในบางประเทศ

ตัวอย่างเช่น มาเลเซีย 

1.  ระบุโซนในการจัดส่ง

2.  เลือก วิธีจัดส่ง "คำนวนตามนํ้าหนัก "0.1 กิโลกรัมแรกสำหรับ RM0.001 หรือ MYR 0.001

เพื่อช่วยให้การจัดส่งฟรี เมื่อใส่น้ำหนัก สินค้าใน 0 KG ทุกเพิ่มเติม 1 KG สำหรับ RM


แทรกอัตราการขนส่งปกติต่อกิโลกรัม


3.  นํ้าหนักสินค้าเป็น 0 KGต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักสินค้า อยู่ในหน่วย 0 KG  เพื่อให้สามารถจัดส่งฟรี
สำหรับสินค้าเฉพาะ4. เสร็จสิ้น  : )

อัปเดตเมื่อ: 20/09/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!